Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на второто заседание на Общински съвет-Русе, което ще се проведе на 17.11.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Свети Георги‛

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет-Русе на второто заседание, което ще се проведе на 17.11.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Свети Георги“, ет.6 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Избор на зам.-председатели на Общинския съвет.
Вносител: председател ОбС

Избор на ръководство на постоянните комисии в Общинския съвет.
Вносител: председател ОбС

Определяне състав на постоянните комисии.
Вносител: председател ОбС

Определяне на членове на смесените комисии.
Вносител: председател ОбС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)