Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесетото извънредно заседание, което ще се проведе на 24.11.2008 г. от 16.30 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесетото извънредно заседание, което ще се проведе на 24.11.2008 г. от 16.30 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г.

Предложение: кмет

2. Опрощаване на задължения към Община Русе на Пламенка Цонкова Дудева.

Предложение: председател ОбС
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)