Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на двадесет и деветото извънредно заседание, което ще се проведе на 29.05.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на двадесет и деветото извънредно заседание, което ще се проведе на 29.05.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Оптимизация на училищната мрежа на Община Русе за учебната 2009/2010 г.

Предложение: кмет

2. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)