Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на дванадесетото извънредно заседание, което ще се проведе на 07.05.2008 г. 14.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на дванадесетото извънредно заседание, което ще се проведе на 07.05.2008 г. от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приветствия от официалните лица.
2. Връчване на наградите „Почетен гражданин на град Русе”.