Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на единадесето заседание, което ще се проведе на 24.04.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на единадесето заседание, което ще се проведе на 24.04.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на окончателния проект за изменение на Общия градоустройствен план на гр.Русе в разширен обхват

Предложение – кмет

2. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в кв.Средна кула и в землището на с.Басарбово

Предложение – кмет

3. Утвърждаване на Програма «Спорт – 2008»

Предложение – общински съветник

4. Удостояване с награда «Почетен гражданин на гр.Русе» Борис Кацаров

Предложение – общински съветници

5. Удостояване с награда «Почетен гражданин на гр.Русе» Петранка Йончева

Предложение – общински съветници