Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание

ДНЕВЕН РЕД
 

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 20 март /четвъртък/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2. Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти на Дом за възрастни с физически увреждания “Милосърдие”, гр.Русе.

Предложение – кмет

3. Откази за извършване на продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в град Русе.

Предложение – кмет

4. Учредяване залог на ДМА и ползване на банков кредит от “ДКЦ-1-Русе”ЕООД.

Предложение – кмет