Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание

ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание

на ОбС на 23 юни 2006 г.
 

дата/час/място – 12 юни /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните /началните/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2.     Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – група общински съветници

3.     Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – общински съветник

4.     Отмяна на Решение №912, прието с протокол №44/31.03.2006 г., на ОбС-Русе, и обсъждане на предложение за създаване на нова социална услуга – Център за социална рехабилитация на инвалиди-Русе, като делегирана държавна дейност.

Предложение – кмет

5.     Приемане на Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Русе.

Предложение – кмет
6. Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити.
Предложение – кмет

7. Дейността на контрольорите на общинските еднолични търговски дружества през 2005 г.

Предложение – кмет