Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН  РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС
на 24 ноември 2006 г.

дата/час/място – 16 ноември /четвъртък/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1.    Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
2.    Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.
Предложение –кмет
3. Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити и читалища.
Предложение – кмет
4. Приемане на правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища.
Предложение – кмет
5. Разкриване на пункт на детска млечна кухня в гр. Мартен.
Предложение – кмет
6. Удостояване на инж.Лилян Лазаров /посмъртно/ и на д-р Георги Икономов с наградата “Почетен гражданин на град Русе”.
Предложение – група общински съветници