Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

ДНЕВЕН  РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание

на ОбС на 26 януари 2007 г.

дата/час/място – 15 януари /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промени в Наредба 16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2. Учредяване на съвместно акционерно дружество за обществен транспорт.

Предложение –кмет

3. Промяна в наименованието на общинския съвет по наркотични вещества.

Предложение – кмет

4. Създаване на Комплекс за социални услуги в сградата на бул.”Гоце Делчев” 35, град Русе.

Предложение – кмет