Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание

на ОбС на 2 март 2007 г.

дата/час/място – 19 февруари /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Изменение на Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината.

Предложение – кмет

2. Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, жк “Дружба-3”, ж.б. 41, вх.1, ет.2, ап.8.

Предложение – кмет

3. Изпълнение на т.В от Решение №1059 на ОбС-Русе, прието с Протокол №50/21.03.2006 г.

Предложение – кмет