Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС на 24 ноември 2006 г.

дата/час/място – 14 ноември /вторник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1.    Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
2.    Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.
Предложение –кмет
3.    Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
Предложение – кмет
4.    Продължаване договорни отношения.
Предложение – кмет
5.    Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот по ул.“Княжеска” 1Б, гр.Русе.
Предложение – кмет
6.    Минимални цени при разпореждане с общинските имоти.
Предложение – кмет
7.    Извършване на замяна на общински имот – частна собственост, по ул.”Коледница”№10 с четири броя апартаменти, собственост на “Адис – Калинов”ООД.
Предложение – кмет
8.    Продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в град Русе на граждани, настанени по административен ред, притежаващи жилищно – спестовен влог.
Предложение – кмет
9. Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV-5025 в ж.к.”Родина”.
Предложение – кмет
10.Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот-частна общинска  собственост, находящ се по бул.“България”, ъгъла с бул.„Цар Освободител” в град Русе.
Предложение – кмет
11. Изменение и допълнение на Решение № 829, прието с Протокол №50 от 17.09.1999 г. на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
12.Отмяна на прието Решение № 1105, прието с Протокол № 51/29.09.2006 г. от ОбС-Русе и приемане на ново решение.
Предложение – кмет