Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание

на ОбС на 4 май 2007 г.

дата/час/място – 23 април /понеделник/, 14.30 часа, зала 301, етаж 3

1. Промяна в Наредба №16 на ОбС-Русе – за определяне правото за упражняване на спортен и любителски риболов на езерото в лесопарка Липник.

Предложение – кмет

2. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2006 г.

Предложение – кмет

3. Създаване на Приют за безпризорни деца и Дневен център за работа с деца в риск – като делегирана държавна дейност.

Предложение – кмет

4. Отпускане на персонална пенсия.

Предложение – кмет