Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Здравеопазване и социална политика” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание

на ОбС на 14 септември 2007 г.

дата/час/място – 3 септември /понеделник/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

2. Информация за изпълнението на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2007 година.

Предложение – кмет

3. Създаване на кметство с. Долно Абланово.

Предложение – кмет

4. Информация за неизпълнените решения от мандат 2003-2007.

Предложение – кмет

5. Промени в Наредба №5 на Общинския съвет.

Предложение – общински съветник

6. Създаване на общинско предприятие за стопанисване на гробищни паркове.

Предложение – група общински съветници

7. Определяне на нови диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните дейности във функция “Здравеопазване”.

Предложение – кмет

8. Допълване на Решение №1174 на ОбС-Русе, прието с Протокол №54/ 21.12.2006 г.

Предложение – кмет