Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ при ОбС-Русе за 08.04.2008г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.04.2008 г.

1. Определяне на критерии за материално подпомагане от Община Русе при асистирана репродукция.

2. Отдаване под наем на помещение ЧОС за клуб на НПО.

3. Конкурс за учредяване възмездно право па ползване на част от общински имот.

4. Определяне курсове за изпълнение с автобуси за трудноподвижни лица.

5. Промяна на Наредба №14.

6. Корекция на бюджета за 2008 г.

7. Изменение на Наредба 16.

8. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

9. Акредитация на ДКЦ 2.

10. Отпускане на персонална пенсия.