Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ при ОбС-Русе 09.12.2008 г., 15.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на изменения и допълнения на Наредба № 16 (к.л. 336);
2. Отпускане на персонална пенсия (к.л. 337)
3. Корекция на бюджета на Община Русе (к.л. 338)
4. Приемане на нов правилник за организацията и дейността на СЗ”КООРС” (к.л. 347)
5. Отпускане на персонална пенсия (к.л. 348)
6. Приемане на нова Наредба № 5 (к.л. 349)
7. Съгласие за промяна предназначението на земеделска земя(к.л. 349)
8. Приемане на изменения и допълнения на Наредба № 6 (к.л. 349)
9. Приемане на Наредба за съвместна дейност на Община Русе и НПО (к.л. 350)
10. Комисия по ЗАКОНА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (к.л. 351)

Председател на комисията: Д-р Т.Оджаков