Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание на ОбС на 31 март 2006 г.

дата/час/място – 20 март /понеделник/, 13.30 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 
 

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Участие на Община Русе в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

3.     Започване на процедура за предоставяне на места за кратковременно паркиране /“Синя зона”/ на концесия или за създаване на общинско предприятие за управление на проект “Синя зона”.

Предложение – кмет

4.     Договор за подкрепа от страна на Община Русе.

Предложение – кмет

5. Утвърждаване на допълнителен списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01.2006 г.

Предложение – кмет

6.     Допълване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г., приета с Решение №812, Протокол 39/22.12.2005 г.

Предложение – кмет

7.     Кандидатстване за финансиране по проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG2005/017-684.01 за обект “Мост на р.Русенски лом”, кв.Средна кула, гр.Русе.

Предложение – кмет