Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г. 

 

дата/час/място – 17 април /понеделник/, 13.30 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Такса за битови отпадъци за имоти – общинска собственост.

Предложение – кмет

3. Корекция на капиталовия бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

4. Промяна на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г.

Предложение – кмет

5.     Утвърждаване на допълнителен списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01.2006 г.

Предложение – кмет