Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Териториално устройство и строителство” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание

на ОбС на 26 януари 2007 г.

дата/час/място – 16 януари /вторник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промени в Наредба 16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2. Създаване на Комплекс за социални услуги в сградата на бул.”Гоце Делчев” 35, град Русе.

Предложение – кмет

3. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

4. Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

5. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Предложение – кмет

6. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV-5025 в ж.к.”Родина”, гр. Русе.

Предложение – кмет