Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

 дата/час/място – 12 юни /понеделник/, 13.30 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3
 

1.     Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните /началните/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2.     Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – група общински съветници

3.     Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – общински съветник

4.     Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

5. Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/Р8РЕ/004 “Интегриран воден проект на град Русе” ИСПА за срок до 31.12.2010 г. на програма ИСПА.

Предложение – кмет

6. Предложение за финансиране на пътна отсечка – местен път за манастира “Св.Димитър Басарбовски” и етнографски комплекс “Манастира”, по програма ФАР 2005 – компонента “Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура”.

Предложение – кмет