Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС на 24 ноември 2006 г

ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС на 24 ноември 2006 г.  

дата/час/място – 13 ноември /понеделник/, 13,30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3 

  1. Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

  1. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение –кмет

  1. Предложение на Проект за задание за обществена поръчка за дейностите: събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на гр. Русе и поддържане на обществената хигиена на териториите за обществено ползване на територията на гр. Русе.

Предложение – кмет

    4. Увеличаване активите на „Паркстрой” ЕООД с магазин за цветя на пл.„Ив. Вазов”, ул.„П.Славейков”.

Предложение – кмет

    5. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет