Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

ДНЕВЕН  РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

дата/час/място – 15 януари /понеделник/, 13.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промени в Наредба 16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2. Учредяване на съвместно акционерно дружество за обществен транспорт.

Предложение –кмет

3. Определяне на размера на такса битови отпадъци за 2007 година.

Предложение – група общински съветници

4. Допълване предмета на дейност и увеличаване на личния състав на ОП“Пътно поддържане и сигнализация“, както и допълване на Наредба 16 на ОбС.

Предложение – кмет