Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Комунални дейности” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС на 4 май 2007 г.

дата/час/място – 23 април /понеделник/, 13.30 часа, зала “Св.Георги”, етаж 6

1. Промяна в Наредба №16 на ОбС-Русе – за определяне правото за упражняване на спортен и любителски риболов на езерото в лесопарка Липник.

Предложение – кмет

2. Увеличение на средствата за работна заплата на общинско предприятие “Пътно поддържане и сигнализация”.

Предложение – кмет

3. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

4. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2006 г.

Предложение – кмет

5. Допълване на списъка с длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет