Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия по Комунални дейности към ОбС Русе,което ще се проведе на 09.09.2010 г от 14 ч в заседателната зала на Община Русе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РУСЕ

Д Н Е В Е Н Р Е Д
на заседанието на постоянната комисия по Комунални дейности към
ОбС Русе,което ще се проведе на 09.09.2010 г от 14 ч в заседателната зала на Община Русе

1.Промяна на Решение № 1141/2006 г – таблица № 2 за намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти к.л 853
2. Избор на у-л на “Център по дентална медицина-1”к.л 854
3.Корекция на бюджета на Община Русе к.л 855
4. Удостояване с награда “Почетен гражданин на гр.Русе” к.л 859
5.Допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе к.л 860
6. Корекции в план-сметките на Общински инвестиционен фонд к.л 870
7. Промяна на Решение № 1141/2006 г – таблица № 1 за намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти к.л 876

Председател на ПК по КД :
/М.Славчев/