Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.  Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради и терени – публична общинска собственост, в СОУ”Възраждане”, СОУЕЕ ”Св.Константин-Кирил Философ” и ОУ”Никола Обретенов”.

Предложение – кмет

3.  План за изпълнение на основните приоритети за равноправно интегриране на ромите в българското общество – Община Русе /2005-2015 г./.

Предложение – кмет

4.  Преобразуване на СОУ”Олимпи Панов”-гр-Русе, на ОУ”Олимпи Панов”-гр.Русе, считано от учебната 2006/2007 година.

Предложение – кмет

5.  Приемане на Общинска програма за закрила на децата в община Русе за 2006 година и отчет за изпълнение на програмата за 2005 година.

Предложение – кмет