Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание на ОбС на 31 март 2006 г.

дата/час/място – 22 март /сряда/, 13.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Участие на Община Русе в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

3. План за изпълнение на основните приоритети за равноправно интегриране на ромите в българското общество в Община Русе – І етап /2006-2010 г./.

Предложение – кмет

4. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

5. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по ул.”Гоце Делчев”35, гр.Русе.

Предложение – кмет

6. Преобразуване на помощно училище “Св.Св. Кирил и Методий” в общинско общообразователно училище със специални паралелки.

Предложение – кмет