Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 18 април /вторник/, 15.00 часа, зала 301, етаж 3

1.    Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.    Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в ОУ”Никола Обретенов” – кухненски комплекс, състоящ се от складови помещения и столова за хранене, и част от фоайе на първия етаж на СОУ”Св.Константин-Кирил Философ”за поставяне на автомат за безалкохолни напитки.

Предложение – кмет

3.    Награждаване с наградата Почетен знак на Община Русе на Съюза на учените в град Русе във връзка с 50-годишната му дейност на територията на общината.

Предложение – председател на ОбС