Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

 дата/час/място – 14 юни /сряда/, 13.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3
 

1.     Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните /началните/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2.     Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – група общински съветници

3.     Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – общински съветник

4.     Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по ул. „Цар Освободител” 185, град Русе.

Предложение – кмет

5.     Обявяване на общински имоти за публична собственост. Обявяване на имоти – публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Предложение – кмет

6. Функциониране на маломерни и слети паралелки през учебната 2006/2007 г. съгласно Наредба 7 от 12.01.2001 г. на МОН за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Предложение – кмет

7. Преразпределяне на средствата за основни ремонти в образованието, съгласно Протокол от 27.04.2006 г. на комисия по коригиране на капиталовите разходи във функция “Образование”.

Предложение – кмет
8. Замяна на общински нежилищен имот по ул.”Фердинанд” с частни жилища.
Предложение – кмет