Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС на 24 ноември 2006 г.

дата/час/място – 15 ноември /сряда/, 15.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1.    Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
2.    Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.
Предложение –кмет
3.    Определяне на нови диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения във функция „Образование”.
Предложение – кмет
4. Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити и читалища.
Предложение – кмет
5.  Приемане на правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища.
Предложение – кмет