Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

дата/час/място – 5 април /сряда/, 13.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

2. Информация за изпълнението на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2007 година.

Предложение – кмет

3. Създаване на кметство с. Долно Абланово.

Предложение – кмет

4. Информация за неизпълнените решения от мандат 2003-2007.

Предложение – кмет

5. Промени в Наредба №5 на Общинския съвет.

Предложение – общински съветник

6. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост.

Предложение – кмет

7. Замяна на имот, частна общинска собственост, с имот – собственост на “Р.Стойчева-РИС”ЕООД.

Предложение – кмет

8. Функциониране на маломерни и слети паралелки през учебната 2007/2008 г., съгласно Наредба №7/12.01.2001 г. на МОН.

Предложение – кмет

9. Допълнение на Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – председател на ОбС и зам.-председател на ОбС

10.Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 г.

Предложение – председател на ОбС и зам.-председател на ОбС

11.Обявяване на общински имот за публична общинска собственост.

Предложение – кмет

12.Придобиване в собственост на Община Русе на закрито помощно училище-интернат “Васил Левски” в с.Долно Абланово и изградената в същия имот сграда, ползваща се от НЧ”Напредък”.

Предложение – кмет

13.Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот в гр.Русе на НЧ”Христо Ботев”.

Предложение – кмет