Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 8-то заседание на ОбС на 05 март 2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.03.2008, 15.00 ч.

Обсъждане на:
1. Програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество (Контролен лист /КЛ/ 64);
2. Отчет за състоянието на общинската собственост (КЛ 66);
3. Търг за продажба на недвижим имот – ЧОС по ул. “Г. Делчев” (КЛ 68);
4. Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост (КЛ 78);
5. Промени в Наредба 2 (КЛ 87);
6. Промени в Наредба 16 (КЛ 88);
7. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)