Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Образование и наука” при ОбС-Русе за 09.04.2008г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Образование и наука
 
 
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.04.2008 г.
 
Обсъждане на:

   1. Предложение за обявяване на общински имоти за публична собственост (Контролен лист /КЛ/ 103);
   2. Промяна в Наредба 14 “За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе (КЛ 107);
   3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2008 г. (КЛ 112);
   4. Изменение и допълнение на Наредба 16 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ 113);
   5. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Русе (КЛ 114);
   6. Декларация за признаване и осъждане на геноцида, извършен от Османската империя и младотурското правителство срещу арменците и българите (КЛ 88);
   7. Други.