Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот в кв.ДЗС.

Предложение – кмет

3.  Приемане на Общинска програма за закрила на децата в община Русе за 2006 година и отчет за изпълнение на програмата за 2005 година.

Предложение – кмет