Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 44-то заседание на ОбС на 31 март 2006 г.

дата/час/място – 22 март /сряда/, 15.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 
1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.
Предложение – кмет

2.     Участие на Община Русе в проект “Красива България”.

Предложение – кмет

3.     Основни принципи за управление на жилищния фонд на Община Русе.

Предложение – кмет
4.     Утвърждаване на програма “Спорт 2006”.
Предложение – кмет

5.     Утвърждаване на 2 щатни бройки към щатното разписание на СЗ “Общински спортни имоти”.

Предложение – кмет

6.     Обявяване на търг за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост.

Предложение – кмет