Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 18 април /вторник/, 13.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1. Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет