Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

 дата/час/място – 14 юни /сряда/, 15.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3
 

1.     Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните /началните/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2.     Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – група общински съветници

3.     Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – общински съветник
4. Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити.
Предложение – кмет