Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН  РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС на 24 ноември 2006 г.

дата/час/място – 15 ноември /сряда/, 14.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1.    Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
2.    Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.
Предложение –кмет
3.  Приемане на правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища.
Предложение – кмет
4. Отмяна на прието Решение № 1105, прието с Протокол № 51/29.09.2006 г. от ОбС-Русе и приемане на ново решение.
Предложение – кмет
5. Удостояване на инж.Лилян Лазаров /посмъртно/ и на д-р Георги Икономов с наградата “Почетен гражданин на град Русе”.
Предложение – група общински съветници