Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 55-то заседание на ОбС на 26 януари 2007 г.

дата/час/място – 17 януари /сряда/, 15.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промени в Наредба 16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2. Допълване на предмета на дейност и числеността на Общински младежки дом-Русе за 2007 година.

Предложение – кмет