Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.

дата/час/място – 21 февруари /сряда/, 15.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

   1. Изменение на Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината.

Предложение – кмет

2. Утвърждаване на програма “Спорт 2007”.

Предложение – кмет