Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

дата/час/място – 5 септември /сряда/, 14.30 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

2. Информация за изпълнението на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2007 година.

Предложение – кмет

3. Създаване на кметство с. Долно Абланово.

Предложение – кмет

4. Информация за неизпълнените решения от мандат 2003-2007.

Предложение – кмет

5. Промени в Наредба №5 на Общинския съвет.

Предложение – общински съветник

6. Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.

Предложение – кмет

7. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот в гр.Русе на НЧ”Христо Ботев”.

Предложение – кмет

8. Изменение на Решение №№1143 и 1240 на ОбС-Русе, приети с Протоколи №53/24.11.2006 г. и №58/13.04.2007 г.

Предложение – кмет

9. За изработване план за регулация на част от общински недвижим имот, представляващ ПИ № 302, Западна промишлена зона.

Предложение – кмет