Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Младежта и спорта” при ОбС-Русе за 09.04.2008г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Д Н Е В Е Н Р Е Д
заседание на 09.04.2008 г. от 13.30 ч.

 

   1. Корекция на Бюджет 2008 г. на Община Русе;
   2. Изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет за определяне и администриране на местни данъци и такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе;
   3. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Русе;
   4. Обявяване на общински имоти за публична общинска собственост.
   5. Други теми.