Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 43-то заседание на ОбС на 24 февруари 2006 г.

1.     Промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Обявяване на имоти – публична общинска собственост, в частна общинска собственост. Отписване от баланса на “Обреден дом”ЕООД на имот – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

3.     Искане на разрешение за изграждане на Паметник на загиналите във войните в с.Сандрово.

Предложение – председател на ОбС

4.  План за изпълнение на основните приоритети за равноправно интегриране на ромите в българското общество – Община Русе /2005-2015 г./.

Предложение – кмет

5.  Придобиване на дълготраен актив от “Обреден дом”ЕООД.

Предложение – кмет