Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 20 април /четвъртък/, 11.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2. Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти за нуждите на Регионален исторически музей-Русе.

Предложение – кмет

3. Корекция на капиталовия бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

4.     Удостояване на актрисата Царева Беева с паградата Почетен знак на град Русе.

Предложение – кмет

5.     Награждаване с наградата Почетен знак на Община Русе на Съюза на учените в град Русе във връзка с 50-годишната му дейност на територията на общината.

Предложение – председател на ОбС