Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС на 24 ноември 2006 г.

дата/час/място – 16 ноември /четвъртък/, 11.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1.    Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
2.    Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.
Предложение –кмет
3.    Създаване на общинско предприятие „Театрален комплекс”.
Предложение – кмет
4. Програмен проект и проекто-бюджет на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” – 2007 г.
Предложение – кмет
5. Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити и читалища.
Предложение – кмет
6. Приемане на правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища.
Предложение – кмет