Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 57-то заседание на ОбС на 2 март 2007 г.

дата/час/място – 22 февруари /четвъртък/, 11.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

   1. Изменение на Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината.

Предложение – кмет

   2. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Русе за 2006 г. и Програма за развитието на туризма през 2007 година.

Предложение – кмет

3. Създаване на общинско предприятие “Доходно здание”.

Предложение – група общински съветници

      4. Промени в Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Предложение – общински съветник

      5. Изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за финансиране на художествени проекти.

Предложение – кмет