Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС на 4 май 2007 г.

дата/час/място – 26 април /четвъртък/, 11.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промяна в Наредба №16 на ОбС-Русе – за определяне правото за упражняване на спортен и любителски риболов на езерото в лесопарка Липник.

Предложение – кмет

2. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2006 г.

Предложение – кмет

3. Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен православен храм “Всех Святих” в Парка на възрожденците.

Предложение – кмет

4. Правилник на работата на Обществения съвет за култура при Община Русе.

Предложение – кмет