Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Култура” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

дата/час/място – 5 септември /сряда/, 11.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

2. Информация за изпълнението на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2007 година.

Предложение – кмет

3. Създаване на кметство с. Долно Абланово.

Предложение – кмет

4. Информация за неизпълнените решения от мандат 2003-2007.

Предложение – кмет

5. Промени в Наредба №5 на Общинския съвет.

Предложение – общински съветник

6. Създаване на общинско предприятие за стопанисване на гробищни паркове.

Предложение – група общински съветници

7. Създаване на НПО и тематичен клъстър “Мартенски музикални дни”.

Предложение – кмет

8. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 г.

Предложение – председател на ОбС и зам.-председател на ОбС

9. Поставяне на паметни плочи.

Предложение – председател на ОбС и зам.-кмет

10.Обявяване на общински имоти за публична общинска собственост.

Предложение – кмет

11.Обявяване на общински имот за публична общинска собственост.

Предложение – кмет

12.Именуване на улица на територията на гр.Русе.

Предложение – кмет