Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

 ДНЕВЕН РЕД 

на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 45-то заседание на ОбС на 28 април 2006 г.

дата/час/място – 17 април /понеделник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

1.     Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.

Предложение – кмет

2.     Такса за битови отпадъци за имоти – общинска собственост.

Предложение – кмет