Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 48-то заседание на ОбС на 23 юни 2006 г.

 

дата/час/място – 12 юни /понеделник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/, етаж 3

 

1.     Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните /началните/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

Предложение – кмет

2.     Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – група общински съветници

3.     Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе.

Предложение – общински съветник

4.     Приемане на Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Русе.

Предложение – кмет

5.     Откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски имот №000095, в местност Край село в землището на с.Ястребово.

Предложение – кмет

6.     Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя – частна общинска собственост, в землището на с.Просена.

Предложение – кмет

7.     Провеждане на търг за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост /№648/.

Предложение – кмет

8.     Провеждане на търг за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост /№650/.

Предложение – кмет

9. Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/Р8РЕ/004 “Интегриран воден проект на град Русе” ИСПА за срок до 31.12.2010 г. на програма ИСПА.

Предложение – кмет

10.Информация за дружествата, в които Община Русе не е единствен собственик.

Предложение – кмет