Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН  РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 53-то заседание на ОбС на 24 ноември 2006 г.

дата/час/място – 16 ноември /четвъртък/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1.    Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.
Предложение – кмет
2.    Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.
Предложение –кмет
3.    Минимални цени при разпореждане с общинските имоти.
Предложение – кмет
4.    Предложение на Проект за задание за обществена поръчка за дейностите: събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на гр. Русе и поддържане на обществената хигиена на териториите за обществено ползване на територията на гр. Русе.
Предложение – кмет