Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 59-то заседание на ОбС на 4 май 2007 г.

дата/час/място – 23 април /понеделник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Промяна в Наредба №16 на ОбС-Русе – за определяне правото за упражняване на спортен и любителски риболов на езерото в лесопарка Липник.

Предложение – кмет

2. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2006 г.

Предложение – кмет

3. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОФП в землището на – гр.Мартен, с.Николово, с.Просена, с.Червена вода, с.Ястребово, с.Хотанца, кв.Долапите, с.Семерджиево, с.Сандрово, с.Тетово, с. Басарбово, с.Добно Абланово, Ново село, кв.Средна кула, гр.Русе.

Предложение – кмет